Dhomat e gjumit janë bërë dhe përpunuar me cilësi të lartë dhe me kujdes të veçantë që fëmijët tanë do të gjejnë mallrat për një gjumë të mirë të natës dhe të rriten për fat të mirë.